Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma


KERESÉS

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Copyright © 2003-2013. Commitment Zrt.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


fenntarthato_3

Fenntartható fejlődés


A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), amely „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”, ahogy az az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brundtland-jelentésében szerepel. E fejlődési folyamatnak úgy kell leküzdenie a környezet elhasználódását, hogy közben ne mondjon le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről. Másképpen fogalmazva: a fenntartható fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelének előmozdítását és a közjó kiteljesítését célozza, úgy, hogy erőforrásait a saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki, hanem megfelelő mennyiségben és minőségben a következő generációk számára is megőrzi, sőt bővíti. A négy alapvető erőforrás, amelyre minden nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének elősegítéséhez szüksége van, és amelyet éppen ezért fenn kell tartani: az emberi, a természeti, a társadalmi és a gazdasági erőforrások.

A fenntartható fejlődésre való törekvésnek hovatovább mindenki számára kiemelkedően meghatározó szemponttá kell válnia, és e folyamat felgyorsításában a vállalatoknak is jó példával kell elöl járniuk.

A Commitment Zrt. kiemelt figyelmet fordít a fenntartható fejlődésre, egyfelől a saját maga által felmutatott jó példával:

  • a kimerülő erőforrások takarékos használatával (energiatakarékosság);
  • a hulladékok keletkezésének minimalizálásával („papírmentes iroda”);

másfelől online médiafelületeinken, kiadványainkban és rendezvényeinken az iskolák jó példáinak közkinccsé tételével:
  • a környezet- és egészségtudatos életmódra való ösztönzéssel, a fenntarthatóság komplex témakörei köré épülő újszerű módszertani ötletek és élményszerzésre, aktív cselekvésre, együttműködésre ösztönző módszerek népszerűsítésével;
  • az Ökoiskolák bemutatásával és támogatásával;
  • a tárgyban keletkező híranyagok és különösen a fenntarthatóság pedagógiájának jó gyakorlatait bemutató cikkek közlésével (a fenntarthatóság pedagógiája egy folyamatosan fejlődő tanítási módszertan azok számára, akik a természeti és épített környezet értékeinek megóvására képes, környezettudatos magatartású és fenntartható életvitelű embereket nevelnek);

nem utolsósorban pedig
  • a népszerű Kukatündér nevű társasjáték forgalmazásával, amely a szelektív hulladékgyűjtés helyes módjának alapjaira tanítja meg a legkisebbeket.

Meggyőződésünk szerint a jó gyakorlatok elterjedése pozitívan formálhatja a pedagógusi attitűdöt, gazdagíthatja a módszertani eszköztárat, javíthatja az iskolák belső és külső kapcsolatrendszerét, így az intézmények egymástól is tanulnak. Az ezt elősegítő folyamatban a Commitment Zrt. a jövőben is hangsúlyos szerepet vállal.
 
Link küldés
.
Cikk nyomtatás