Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma


KERESÉS

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Copyright © 2003-2013. Commitment Zrt.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


tudasmegoszt

Tudásmegosztás


Pedagógus-továbbképzés
Szakmai szolgáltatásaink között nagyon fontos szerepet tölt be a pedagógus-továbbképzés. Célunk, hogy a meghirdetett, akkreditált tanfolyamaink lehetőséget teremtsenek a részt vevő pedagógusoknak arra, hogy megismerhessék a tanulási, tanítási folyamatban használható legújabb módszereket, technikákat, a gyakorlati munkához hasznosítható segítséget kapjanak. Továbbképzéseink többségét óvodapedagógusoknak, tanítóknak és tanároknak ajánljuk.
Képzési kínálatunk rugalmasan alkalmazkodik a változó pedagógiai tendenciákhoz. A tantárgyi-módszertani képzésektől a pedagógusmesterség megújítását szolgáló tanfolyamokon és a gyermekpszichológiai, a pedagógusok mentálhigiénére irányuló tréningeken át a vezetőképzéseket szolgáló programokig igen széles a paletta. Kínálatunkban leggyakrabban 30 vagy 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzések és rövidebb (10-20 órás), úgynevezett kompetenciafejlesztő tanfolyamok szerepelnek, amelyeket kihelyezett formában, a megrendelő igényeinek megfelelően bonyolítunk le.


Szakképzésszervezés
Cégünk a szakképző intézmények hazai és nemzetközi versenyképességének fejlesztéséhez biztosít magas színvonalú és megbízható szakmai, szakértői szolgáltatásokat. A lifelong learning, azaz az egész életen át tartó tanulás elvét szolgáló, a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodni képes és hatékony tudástranszfert támogató szakképzési szolgáltatásaink révén részt veszünk a szakképzést érintő fejlesztésekben (ezt 2013 decemberéig különösen a Térségi Integrált Szakképző Központokhoz – TISZK-ekhez – kapcsolódóan tettük).
A szakképzés fejlesztésével összefüggő hazai és nemzetközi pályázatok, az iskolai szakképzés fejlesztését, a munkaerő-piaci igények kielégítését szolgáló szakmai programok, projektek megvalósítását egyaránt fontosnak tekintjük. Tevékenységünk a szakképzés teljes vertikumára, a szakoktatás és a szakképzés szereplőinek teljes körére kiterjed a szakiskolai képzéstől a felsőfokú szakképzésig. Szolgáltatásaink között megtalálható a szakképzési pályakövetés módszertani, szervezetfejlesztési és kommunikációs támogatása, vezetői információs és minőségirányítási rendszerek kiépítése az intézményi irányítás hatékonyságának javítása érdekében, az intézmények vezetőinek képzése, informatikai támogatása, szakképzési stratégiák készítése, mérés-értékelések, illetve kompetenciamérések elkészítése.


Felsőoktatás
A közoktatás és a szakképzés terén megvalósított szerves építkező munka egyenes következménye volt az az igény, hogy tapasztalatainkat, képességeinket a felsőoktatás terén is partnereink rendelkezésére bocsássuk. A felsőoktatás terén kimagasló tudással és helyismerettel rendelkező szakértői csapata képessé teszi a Commitment Zrt.-t arra, hogy bekapcsolódjon a magyar felsőoktatás fejlesztési folyamataiba és annak meghatározó szereplőjévé váljék. Fejlesztéseink között kiemelt helyet foglal el egy a felsőoktatás és a munkaerő-piaci szereplők közötti mediációs folyamaton alapuló, a végzettek érvényesülését és életpályáját is vizsgáló projekt, valamint a hatékony intézményi menedzsmentfeladatok támogatása a vezetői Irányítási Rendszer implementálása, az intézményi igényeknek megfelelő testreszabása és működtetése révén.


HunDidac Szövetség
A Commitment Zrt. a HunDidac Szövetség tagja, a testület elnöke pedig a Commitment Zrt. szakmai vezetője.
A HunDidac Szövetséget 1992-ben 42 hazai taneszközgyártó és -forgalmazó cég, illetve oktatási intézmény képviselője alapította, azzal a céllal, hogy az európai gyakorlatnak megfelelően a taneszközkutatók, -fejlesztők, -gyártók, -forgalmazók és -felhasználók számára szakmai fórumot, érdekvédelmet, információs bázist és nemzetközi kapcsolatokat teremtsen. A szövetség szakmai testületként felelősséget érez és vállal a hazai taneszközügy egészéért, a felhasználók igényeit kielégítő minőségi taneszközválaszték fejlesztéséért, a gyártók és a felhasználók közötti közvetlen kapcsolatok létrehozásáért. A nonprofit jelleggel, önálló jogi személyként működő szövetség tevékenységéhez a tagintézmények és egyéni tagok tagdíjai, hazai és külföldi szponzorok, illetve alapítványok támogatása teremti meg a szükséges forrást.


A HunDidac Szövetséget céljai és feladatai a következők:

  • a hazai és külföldi szakirányú információk adatbázisba gyűjtése és közreadása;
  • szakmai rendezvények szervezése révén a taneszközgyártók és -felhasználók közötti közvetlen kapcsolat megteremtésének elősegítése;
  • saját folyóirat révén rendszeres tájékoztatás a szövetség és a tagok munkájáról, eredményeiről, terveiről;
  • a szövetség és tagjainak képviselete külföldi szakrendezvényeken, a külföldi partnerekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése;
  • hazai szakemberek külföldi, külföldi szakemberek hazai tapasztalatcseréjének megszervezése;
  • a taneszköz-felhasználói igények és vélemények közvetítése a gyártókhoz, fejlesztőkhöz, oktatásirányítási szervekhez;
  • szakmai képesítést nyújtó képzés biztosítása, szakmai minősítés;
    audiovizuális, elektronikus, nyomtatott és egyéb taneszközök szakmai értékelése.

A szövetség honlapcíme: http://www.hundidac.eu/


Link küldés
.
Cikk nyomtatás