Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma


KERESÉS

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Copyright © 2003-2013. Commitment Zrt.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Miniszteri Elismerő Oklevél a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola fennállásának 25. évfordulójára


Iskolánk 1988-ban épült, jelenleg 25 osztálynyi gyermek tanul benne. Jelenlegi 517 tanulónk munkáját 46 felnőtt dolgozónk segíti, ebből 39 pedagógus. Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy intézményünkben a diák, a pedagógus és a szülő egyaránt jól érezze magát. Hitvallásunkat névadónk, Széchenyi István szavaiból kölcsönöztük: „Azokért élünk, akiket szeretünk, / azokért, akik igaznak tartanak. / A jövőnek élünk, a szépért, s jóért, / amit tehetünk.” Működtetőnk Szigethalom Város Önkormányzata, fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A városi önkormányzat így működtetőként támogatja munkánkat, és ugyancsak példaértékűen segíti azt a Szigetszentmiklósi Tankerület igazgatója és munkatársai. Idén vagyunk 25 évesek.


01._____25._evforduloFontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, mivel azok állandóságot teremtenek az iskola mindennapi életében, közösségépítő hatásúak és erősítik az iskolához való kötődést. Ennek során figyelembe vesszük a pedagógusok és a tanulók javaslatait, véleményét. A hagyományőrzés úgy marad fenn, ha családtól családig, tanulótól tanulóig, pedagógustól pedagógusig, szájról szájra hagyományozódik.

 

Tagjai vagyunk az Országos Széchenyi Körnek és a Molnár Gábor Társaságnak is. A folyosókon elhelyezett tárlókban láthatók a diákok munkái, a különböző körzeti, megyei, országos és nemzetközi versenyeken elért eredményeket tükröző kupák, érmek, serlegek, oklevelek, kitüntetések.

 

Iskolánk több oktatási tárcavezetőtől is kapott miniszteri dicséreteket és kitüntetéseket, elismeréseket.

 

Iskolánk véglegesen elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. Kiemelkedő tehetséggondozó munkánk elismeréseképpen regisztrált Tehetségpont lettünk. Az OKAIM Minőségfejlesztési Védjegy birtokosai vagyunk.

 

Kollégáink közül többen írnak könyveket, tantervi tananyagtartalmakat, végeznek belföldi és külföldi kutatómunkát, szaktanácsadói és szakértői tevékenységet. Az innovatív, jól működő nevelőtestületünkre nagyon büszkék vagyunk.

 

Több diákunk sikeres kutató, olimpikon lett. Az idegen nyelv, a matematika, az informatika és a testnevelés oktatása iskolánkban kiemelt szerepet kap. Diákjaink rendszeresen elutaznak Jaworznóba, a lengyel testvérvárosunkba, illetve Londonba, így az angol nyelvet a tanítási órákon túl is gyakorolhatják.

 

Kiemelkedő eseményeinkről rendszeresen tudósítanak a média munkatársai, megjelentek rólunk hírek a Lakihegy Rádióban, a Kisduna TV-ben, a Szigethalmi Híradóban, a Köznevelés és az Új Katedra országos kiadványokban, a megyei sajtóhírekben.

 

Mindig számíthatunk a Szülői munkaközösség, az Iskolaszék, a Diákönkormányzat és az Intézményi tanács támogató munkájára.

 

A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítványunk sok támogatást nyújt a versenyek, tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, táborok lebonyolításához, valamint a rászorulók étkeztetéséhez.

 

Jó kapcsolatot ápolunk a város intézményeivel, a civil szervezetekkel.


01.___25._evf._Elismero_oklevel_1Integráció:


- Iskolánk 2004 óta integrálja a sajátos nevelési igényű gyermekeket, valamint - foglalkozunk a BTMN-es tanulókkal is.

 

Iskolatörténeti hagyományok:


- Széchenyi napok;- „Akire névadónk is büszke lenne” díj; - „Év tanára”;- „Év tanulója”;- „Év sportolója” és az - „Év közösségi díjas tanulója” elismerések.

 

Jelképeink:


- Széchenyi-oklevél;- Széchenyi-plakett; - Széchenyi-jelvény.

 

Kulturális hagyományok:


- iskolai ünnepségek; - megemlékezések; - gálaműsor.

 

Pedagógiai hagyományok:


- Kistérségi Pedagógiai Konferencia megrendezése már tíz éve. A jubileumi, nagy sikerű rendezvény idén a Szigetszentmiklósi Tankerület, dr. Pálos Annamária igazgató asszony támogatásával valósult meg.

 

07._____25._evforduloA névadó napok keretében:


- nyílt tanítási órák, körzeti szintű versenyek szervezése;- tanulmányi kirándulások, erdei iskolák, nyári táborok, szakkörök, művészeti foglalkozások biztosítása.

A 2013/2014-es tanévet záró ünnepélyünkön dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató asszony és Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr adták át Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelét, amelyre nagyon büszkék vagyunk.

 

Elért eredményeinkért ezúton is köszönetet mondok munkaközösségünk tagjainak, továbbá mindenkinek, aki erkölcsileg és/vagy anyagilag támogatja iskolánkat.

 

Egyed Jolán

igazgatóLink küldés
.
Cikk nyomtatás